2018

Projekt "Společné vzdělávání - úspěch pro každé dítě a žáka"
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005077 je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je personální posílení o speciálního pedagoga, podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora integrace malých dětí do dětského kolektivu v mateřské škole. Výše podpory činí 1 691 704 Kč.
 
 
Projekt "Čerstvý vítr z hor" (výzva Budování kapacit pro rozvoj škol I.)
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory, ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti SC5 - Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka. 
Naše škola je partnerskou školou.
 
 

Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUMÍN- SKŘEČOŇ 1. máje 217
735 31 Bohumín–Skřečoň
www.zsskrecon.cz
Ředitelství: +420 596 033 045
Ekonomka: +420 596 033 019
Š. družina: +420 596 033 129
Fax: +420 596 033 019
zs-skrecon@mubo.cz