Ozdravný pobyt žáků v hotelu Jelenovská
 
Na jaře 2019 se žáci 1. a 2. stupně zúčastní ozdravného pobytu s názvem „V přírodě
jsme v pohodě“ v Horském hotelu Jelenovská, který se nachází v blízkosti obce
Valašské Klobouky v Bílých Karpatech.
Tento ozdravný pobyt je uskutečňován v rámci „Programu podpory ozdravných
pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního
prostředí ČR, který financuje ubytování a stravování žáků.
Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení znalostí a dovedností žáků
v environmentální oblasti.
 
„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“
 
Odkazy
Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí: www.sfzp.cz
 
Výběrové řízení – ozdravný pobyt žáků ZŠ
Výzva k podání nabídek
Tato výzva podléhá interní směrnici o zadávání veřejných zakázek ZŠ a MŠ
Bohumín-Skřečoň, vycházející ze směrnice města Bohumína. Nejedná se o zadávací
řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Jedná se o zakázku na služby (ubytování a stravování žáků) na akci s názvem V přírodě jsme v pohodě. Datum vyhlášení výzvy je 9. listopad 2018. Termín pro podání nabídek vyprší 22. listopadu 2018 ve 14.00 hodin.
Pobyt může být uskutečněn v období od 1. března do 18. dubna 2019.
Místo plnění může být na základě schváleného projektu jen ve vybraných lokalitách
tří okresů: Bruntál, Frýdek-Místek, Vsetín. Povolené lokality jsou uvedeny v 
„Přehledu oblastí s vyhovující kvalitou ovzduší“ jako příloha č. 7 výzvy NPŽP č.
13/2017 na stránkách www.mzp.cz/cz/narodni_program_zivotni_prostredi_trinacta_vyzva.
 
www.mzp.cz/cz/narodni_program_zivotni_prostredi_trinacta_vyzva.Ozdravný pobyt žáků v hotelu Jelenovská
Na jaře 2019 se žáci 1. a 2. stupně zúčastní ozdravného pobytu s názvem „V přírodě
jsme v pohodě“ v Horském hotelu Jelenovská, který se nachází v blízkosti obce
Valašské Klobouky v Bílých Karpatech.
Tento ozdravný pobyt je uskutečňován v rámci „Programu podpory ozdravných
pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního
prostředí ČR, který financuje ubytování a stravování žáků.
Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení znalostí a dovedností žáků
v environmentální oblasti.
„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na
základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“
Odkazy
Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí: www.sfzp.cz
 
Výběrové řízení – ozdravný pobyt žáků ZŠ
Výzva k podání nabídek
Tato výzva podléhá interní směrnici o zadávání veřejných zakázek ZŠ a MŠ
Bohumín-Skřečoň, vycházející ze směrnice města Bohumína. Nejedná se o zadávací
řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Jedná se o zakázku na služby (ubytování a stravování žáků) na akci s názvem V
přírodě jsme v pohodě. Datum vyhlášení výzvy je 9. listopad 2018. Termín pro podání
nabídek vyprší 22. listopadu 2018 ve 14.00 hodin.
Pobyt může být uskutečněn v období od 1. března do 18. dubna 2019.
Místo plnění může být na základě schváleného projektu jen ve vybraných lokalitách
tří okresů: Bruntál, Frýdek-Místek, Vsetín. Konkrétní povolené lokality jsou uvedeny v
„Přehledu oblastí s vyhovující kvalitou ovzduší“ jako příloha č. 7 výzvy NPŽP č.
13/2017 na stránkách
www.mzp.cz/cz/narodni_program_zivotni_prostredi_trinacta_vyzva.

Projekt "Společné vzdělávání - úspěch pro každé dítě a žáka II."
reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012891 je spolufinancován Evropskou unií. 
Cílem projektu je personální posílení o speciálního pedagoga, podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora integrace malých dětí do dětského kolektivu v mateřské škole. Výše podpory činí 1 645 000 Kč.

Plakát-A3 horizontal.pdf (76498)

Projekty 2018

Projekt "Společné vzdělávání - úspěch pro každé dítě a žáka"
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005077 je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je personální posílení o speciálního pedagoga, podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora integrace malých dětí do dětského kolektivu v mateřské škole. Výše podpory činí 1 691 704 Kč.
 
Projekt "Čerstvý vítr z hor" (výzva Budování kapacit pro rozvoj škol I.)
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory, ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti SC5 - Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka. 
Naše škola je partnerskou školou.
 

 

Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUMÍN- SKŘEČOŇ 1. máje 217
735 31 Bohumín–Skřečoň
www.zsskrecon.cz
Ředitelství: +420 596 033 045
Ekonomka: +420 596 033 019
Š. družina: +420 596 033 129
Fax: +420 596 033 019
zs-skrecon@mubo.cz