KLASIFIKACE ŽÁKŮ - I. pololetí - šk. rok 2020/2021

20.01.2021 13:33

MŠMT vydalo  doporučení k hodnocení výsledků vzdělávání žáků v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

V případě naší školy budou žáci hodnoceni známkou.

Při hodnocení se bude vycházet ze:

  • známek získaných v prvním pololetí při prezenční výuce,
  • hodnocení prací, aktivit a přístupu k výuce na dálku,
  • hodnocení práce v období rotační výuky,
  • dalších doporučení MŠMT.

Zameškané hodiny za druhé pololetí se započítávají k datu jednání pedagogické rady, tj do 25.1.2021.

Obsah vysvědčení oznámí třídní učitelé žákům i zákonným zástupcům ve čtvrtek 28.1.2021 prostřednictvím e-mailu. Osobní předání výpisu pololetního vysvědčení se uskuteční dle aktuální epidemiologické situace, nejpozději však třetí den po příchodu žáků do školy.

Mgr. Renata Wybraniecová, ř. š.

Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUMÍN- SKŘEČOŇ 1. máje 217
735 31 Bohumín–Skřečoň
www.zsskrecon.cz
Ředitelství: +420 596 033 045
Ekonomka: +420 596 033 019
Š. družina: +420 596 033 129
Fax: +420 596 033 019
zs-skrecon@mubo.cz