Četnost testování !!!

30.04.2021 11:37

Vážení zákonní zástupci,

dle mimořádného opatření MZ ze dne 27.4.2021 s č. j. MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN se mění četnost testování dětí, žáků a studentů ve školách.

S platností od pondělí 3. 5. 2021 se testování žáků provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Hlavním testovacím dnem bude pondělí.

Ostatní zavedená pravidla se nemění.

Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUMÍN- SKŘEČOŇ 1. máje 217
735 31 Bohumín–Skřečoň
www.zsskrecon.cz
Ředitelství: +420 596 033 045
Ekonomka: +420 596 033 019
Š. družina: +420 596 033 129
Fax: +420 596 033 019
zs-skrecon@mubo.cz