Zápis kritéria přijetí

Zápis dětí do mateřské školy je 9.5. 2019 8:00-15:00h

v mateřské škole na ul.1.máje 325 ( u pošty).

Vezměte s sebou :

                              v tento den je i den otevřených dveří - dítě s sebou :)

                              rodný list dítěte

                              občanský průkaz zákonného zástupce

                              doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů, apod.)

Kriteria_pro_přijetí_šk.r.2019-2020.doc (31744)

 

 
Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná,
 
příspěvková organizace
 
Seznam přijatých dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
 
dle registračního čísla
 
1/2020 dítě přijato
2/2020 dítě přijato
3/2020 dítě přijato
4/2020 dítě přijato
5/2020 dítě přijato
6/2020 dítě přijato
7/2020 dítě přijato
8/2020 dítě přijato
9/2020 dítě přijato
10/2020 dítě přijato
12/2020 dítě přijato
13/2020 dítě přijato
14/2020 dítě přijato
16/2020 dítě přijato
17/2020 dítě přijato
18/2020 dítě přijato
19/2020 dítě přijato
20/2020 dítě přijato
21/2020 dítě přijato
23/2020 dítě přijato
24/2019 dítě přijato
22/2020 v jednání
 
PRO ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ SE DOSTAVTE DO MŠ
11.6.2020 od 10:00 hod. do 15:30 hod.
 
Datum vyvěšení: 3.6.2020
Datum stáhnutí vyvěšeného seznamu: 18.6.2020

Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUMÍN- SKŘEČOŇ 1. máje 217
735 31 Bohumín–Skřečoň
www.zsskrecon.cz
Ředitelství: +420 596 033 045
Ekonomka: +420 596 033 019
Š. družina: +420 596 033 129
Fax: +420 596 033 019
zs-skrecon@mubo.cz