DÝCHÁME ČISTÝ VZDUCH.
 
Adventní čas byl obdobím zklidnění, rozjímání a příprav na nejkrásnější svátky v roce. Pečlivé přípravy
probíhaly nejenom v domácnostech, ale také v mateřských školách, kde si děti spolu s  učitelkami
vytvářely tu pravou kouzelnou vánoční atmosféru a s radostným očekáváním se chystaly na příchod
Ježíška. Nejinak tomu bylo u nás v MŠ v Bohumíně – Skřečoni, kde na děti ve všech třídách kromě
tradičních dárků v podobě hraček a didaktických her, čekal také jeden dárek netradiční, avšak velmi
hodnotný, a to především proto, že pozitivně ovlivňuje a pečuje o to nejcennější, co v životě máme, a
to je zdraví. Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat sponzorům, manželům Čubovým, manželům
Kuldánkovým a manželům Švorcovým, kteří poskytli mateřské škole jako sponzorský dar čističky
vzduchu Therapy Air iOn od Zepter, které eliminují problémy spojené s moderním životním stylem a
životním prostředím a zároveň ničí bakterie a viry přenášené kapénkovou infekci. Prostřednictvím
těchto čističek si mohou děti z naší mateřinky každodenně vychutnávat čistý vzduch.
 
Text: Bc. Látalová Inka a Piechová Ludmila
Foto: Piechová Ludmila, Kostíková Rita
 
Děkujeme paní Lence Petrové, u nás působící jako členka výboru
rodičů, za to, že přišla s návrhem na doplnění naší školkové zahrady o
sportovní prvky, které by pomohly dětem rozvíjet pohybové dovednosti.
Od slov není daleko k činům a paní Lenka sepsala projekt s tím, že ho
předloží svému zaměstnavateli a využije tak možnost čerpání financí
z Bonagrantu. Bylo to buď, anebo, ale podařilo se a houpadla
z Bonatrans Group a.s. dělají radost všem naším dětem.
Je fajn, když firmy, kde rodiče dětí pracují, mohou podpořit aktivity
neziskových, příspěvkových organizací, jako je ta naše.
 
Moc děkujeme.
Za kolektiv pedagogů a dětí z MŠ Skřečoň Ludmila Piechová.
 
Foto a text: Ludmila Piechová
 

Projekty

Ozdravný pobyt žáků v hotelu Jelenovská
V termínu 23. až 27. dubna 2019 se děti mateřské školy zúčastní ozdravného pobytu s názvem
„V přírodě jsme v pohodě“ v hotelu Kamzík, který se nachází v Karlově pod Pradědem v CHKO
Jeseníky.
Tento ozdravný pobyt je uskutečňován v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který financuje ubytování a
stravování žáků.
Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení znalostí a dovedností dětí v environmentální
oblasti.
„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí.“
Odkazy
Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí: www.sfzp.cz
 
Výběrové řízení – ozdravný pobyt dětí MŠ
Výzva k podání nabídek
Tato výzva podléhá interní směrnici o zadávání veřejných zakázek ZŠ a MŠ Bohumín-Skřečoň,
vycházející ze směrnice města Bohumína. Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (ubytování a stravování dětí mateřské školy)
na akci s názvem V přírodě jsme v pohodě. Datem vyhlášení výzvy je 24 říjen 2018. Termín pro podání
nabídek vyprší 8. listopadu 2018 ve 14.00 hodin.
Pobyt může být uskutečněn v období od 1. března do 18. dubna 2019 nebo od 23. dubna do 27.
dubna 2019.
Místo plnění může být na základě schváleného projektu jen ve vybraných lokalitách tří okresů:
Bruntál, Frýdek-Místek, Vsetín. Konkrétní povolené lokality jsou uvedeny v „Přehledu oblastí s
vyhovující kvalitou ovzduší“ zveřejněných jako příloha č. 7 výzvy NPŽP č. 13/2017 na stránkách
https://www.mzp.cz/cz/narodni_program_zivotni_prostredi_trinacta_vyzva.

Ozdravný pobyt žáků v hotelu Jelenovská

V termínu 23. až 27. dubna 2019 se děti mateřské školy zúčastní ozdravného pobytu s názvem „V přírodě jsme v pohodě“ v hotelu Kamzík, který se nachází v Karlově pod Pradědem v CHKO Jeseníky.

Tento ozdravný pobyt je uskutečňován v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který financuje ubytování a stravování žáků.

Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení znalostí a dovedností dětí v environmentální oblasti.

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Odkazy

Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí: www.sfzp.cz

 

Výběrové řízení – ozdravný pobyt dětí MŠ

Výzva k podání nabídek

Tato výzva podléhá interní směrnici o zadávání veřejných zakázek ZŠ a MŠ Bohumín-Skřečoň, vycházející ze směrnice města Bohumína. Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (ubytování a stravování dětí mateřské školy) na akci s názvem V přírodě jsme v pohodě. Datem vyhlášení výzvy je 24 říjen 2018. Termín pro podání nabídek vyprší 8. listopadu 2018 ve 14.00 hodin.

Pobyt může být uskutečněn v období od 1. března do 18. dubna 2019 nebo od 23. dubna do 27. dubna 2019.

Místo plnění může být na základě schváleného projektu jen ve vybraných lokalitách tří okresů: Bruntál, Frýdek-Místek, Vsetín. Konkrétní povolené lokality jsou uvedeny v „Přehledu oblastí s vyhovující kvalitou ovzduší“ zveřejněných jako příloha č. 7 výzvy NPŽP č. 13/2017 na stránkách https://www.mzp.cz/cz/narodni_program_zivotni_prostredi_trinacta_vyzva.

 

Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUMÍN- SKŘEČOŇ 1. máje 217
735 31 Bohumín–Skřečoň
www.zsskrecon.cz
Ředitelství: +420 596 033 045
Ekonomka: +420 596 033 019
Š. družina: +420 596 033 129
Fax: +420 596 033 019
zs-skrecon@mubo.cz